kop1

Disclaimer

Juridisch voorbehoud

EFS biedt geen garantie voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze site. Alle informatie op deze site, waaronder mede - maar niet uitsluitend - begrepen teksten, foto's illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke geen eigendom zijn van EFS dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Desbetreffende sites worden niet door ons onderhouden en wij hebben geen enkele bemoeienis met de vorm en inhoud ervan.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's woord- en beeldmerken, zijn eigendom van of in licentie bij EFS, dan wel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is niet toegestaan om het materiaal op deze site - al dan niet in bewerkte vorm - te kopiëren, te vermenigvuldigen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van EFS.

 

Virussen

EFS garandeert niet dat de informatie, software, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

© 2010  Extended Financial Services (EFS)


EFS info

Toe aan een echt goede dienstverlener ?


Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

pen